Skip to main content

قوانین مربوط به اشتغال در حین سربازی

مقدمه

با سلام خدمت همراهان گرامی

مردان جوان کشور ما هنگامی که به سن ۱۸ سالگی می‌رسند، در دسته افراد مشمول خدمت سربازی قرار می‌گیرند و اگر به تحصیل در دانشگاه مشغول شوند، برای مدت تحصیل معافیت موقت دریافت می‌کنند.در حین تحصیل و با داشتن معافیت موقت، بیشتر این جوانان ممکن است به فکر ورود به عرصه کار بیفتند و در موضوعاتی که به آن‌ها علاقه دارند و دارای مهارت‌های مناسب هستند، مشغول به کار شوند.در حین کار و هنگامی که معافیت موقت آنان به پایان می‌رسد، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها مسئله ترک شغل برای رفتن به سربازی و همچنین بیکاری پس از اتمام دوره‌ی سربازی است.

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی:مطالعه مقاله بهترین روش برای پیدا کردن شغل

 قرارداد کار با سرباز

بر اساس ماده ۷ قانون کار:“قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت. حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.”

قانون کار مسئله‌ رفتن به سربازی در حین کار را پیش‌بینی کرده است و با استناد به ماده ۱۹ قانون مذکور بیان می‌کند. که: در صورت داشتن قرارداد کار با سرباز “در دوران خدمت نظان وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.”

و در ادامه قانون بیان می‌کند که هنگامی که دوره سربازی تمام می‌شود، کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد. و در حالتی که کار سابق او حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول شود.

اگر با وجود قرارداد کار با سرباز کارفرما بعد از اتمام سربازی کارگر را نپذیرفت چه باید کرد؟

در صورتی که کارگر بعد از اتمام دوره سربازی و ظرف مدت دو ماه از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد. و کارفرما از پذیرفتن کارگر پس از رفع حالت تعلیق خودداری کند، این اقدام کارفرما. در حکم اخراج غیرقانونی کارگر است. در این حالت، کارگر حق دارد طی مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص اداره کار مراجعه کند. اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده، به تشخیص هیات مذکور، موظف به بازگرداندن کارگر به کار است. همچنین تاریخ پرداخت حقوق و مزد کارگر از تاریخ مراجعه. او به محل کار یا کارگاه. در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر اگر کارفرما بتواند ثابت کند که دلایل نپذیرفتن کارگر موجه بوده است، کارفرما باید به ازای هر سال سابقه کار معادل ۴۵ روز آخرین، مزد به کارگر پرداخت نماید.

در اینجا ممکن است این دو سوال پیش بیاید که اگر کارگر بعد از اتمام دوره سربازی و رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند. چه اتفاقی می‌افتد؟ و همچنین در صورت بازگشت به کار و نپذیرفتن کارفرما، اگر کارگر به هیات تشخیص مراجعه نکند چه مسئله‌ای پیش می‌آید؟

با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون کار

، در صورتی که کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند. و همچنین در حالتی که پس از مراجعه کارگر به کارگاه و خودداری. کارفرما از پذیرفتن او، به هیات تشخیص مراجعه نکند، مستعفی شناخته می‌شود یعنی در حکم این است که انگار کارگر استعفا داده است. بدون آنکه مراتب استعفای خود را بیان کرده باشد. در این حالت، کارگر مستحق دریافت حق سنوات خواهد بود.

در تمامی مراحل مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما موظف هستند نسبت به رسیدگی به شکایات اقدام کنند.

آیا مدت دوران سربازی به عنوان سنوات بازنشستگی محاسبه می‌شود؟

با استناد به تبصره ماده ۱۴ قانون کار می‌توان جواب این سوال را بیان کرد.

تبصره ماده ۱۴ قانون فوق: “مدت خدمت نظام وظیفه و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.”

با توجه به این تبصره، مدت خدمت سربازی به عنوان سوابق کار و بیمه‌ محسوب می‌شود. البته ناگفته نماند در حالتی این مهم ممکن است که کارگر پیش از اعزام به خدمت سربازی دارای سوابق بیمه‌ای نزد سازمان تامین اجتماعی باشد.

قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳:
ماده ۵۸

 مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار میشوند. چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند، همچنین مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته اند. و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته می‌شوند، پس از معرفی یا دستگیری در صورتی که طبق مقررات. این قانون قادر به خدمت و بلامانع. تشخیص داده شوند. به خدمت اعزام می‌گردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود:

۱ ـ مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از پانزده روز باشد. به شش ماه اضافه خدمت تنبیه میگردند.

۲ ـ مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نماید، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند (۱)، فراری محسوب می‌شوند. و به مراجع صالح قضائی معرفی می‌گردند.

تبصره ۱ ـ

 مشمولین غایبی که به خدمت اعزام می شوند. در صورتی که در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری نمایند. به طوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و رؤسای ذیربط باشد، برابر ضوابطی که از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد با تصویب مقامات سرلشکری و یا همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، یا بخشی از آن معاف می‌گردند.

تبصره ۲ ـ

 مشمولینی که تا تصویب این قانون غایب شناخته شده‌اند. چنانچه در داخل کشور ظرف حداکثر شش ماه و آنهایی که درخارج از کشور باشند، ظرف حداکثر یکسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند، مشمول تنبیهات این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳ ـ

 رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می باشند برابر آیین‌نامه‌ای است که پس از تأیید فرماندهی کل ابلاغ می گردد.

تبصره ۴ ـ

 در مورد غیبت مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی. که در ستاد کل تهیه و پس از تأیید فرماندهی کل ابلاغ می گردد، رفتار می‌شود.

‌ماده ۶۲

استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت. و در کار خانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون‌داشتن. معافیت دائم ممنوع است.

‌تبصره –

 استخدام مشمولان غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد فوق مستثنی‌است.

‌ماده ۶۳

استخدام‌کننده یا استخدام‌کنندگان مشمولین غایب. در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته. به دولت و نهادها برای هر یک از افراد‌ اول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه الی یک سال و در صورت. تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم‌خواهند شد.

ماده ۶۳ مکررـ

 کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی. از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری نمایند. توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«صنعت، معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

تبصره ـ

 ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله به کارگیری محسوب می‌شود و مشمول این مجازات ها است.

کلام آخر

با آرزوی سلامتی برای سربازان وطنمان ایران.در این مقاله سعی شد. تا تمام ماده های قانونی موجود برای فعالیت سربازان گرامی را بیان کنیم.امیدواریم که مطالب ارائه شده برای شما همراهان گرامی مفید بوده باشد.همکاران ما به صورت تمام وقت پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند.موفق باشید.

ارسال نظر